Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser


Regler

Klubbens turneringer spilles efter golfreglerne og amatørreglerne som godkendt af R&A Rules Limited.

Oversat af Dansk Golfunion og kan findes på www.golf.dkOffentliggørelse

Turneringer offentliggøres på klubbens hjemmeside, på Golfbox og ved opslag i klubben minimum to uger før turneringens afholdelse.Medlemskab

Klubbens turneringer er for alle medlemmer fra 19 år og opefter.

Juniorer kan deltage i Åbningsturneringen, Sommerturneringen, Sct. Hans turneringen, Klubmesterskabet og Løvfaldsturneringen.

Fuldtidsmelemmer betaler det til enhver tid gældende turneringsfee.

Fleksmedlemmer betaler desuden greenfee hvis turneringen spilles lørdag, søndag eller anden helligdag.Tilmelding og betaling

Tilmelding sker på Golfbox. Betaling af turneringsgebyr sker ved indbetaling til klubbens turneringskonto i

Sparekassen Kronjylland 6190 6685706. Dette sker rent praktisk ved betaling med dankort samtidig med tilmelding

på Golfbox. Ved partnerturneringer sker tilmeldingen som par. Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. Turneringsgebyr refunderes kun hvis afbud sker før tilmeldingsfristens udløb. Tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb er ikke mulig.Venteliste

Ved overtegning opbygges automatisk en venteliste i Golfbox i den rækkefølge tilmeldingerne registreres.

På selve turneringsdagen kan turneringsudvalget vælge at indsætte en substitut for en deltager der ikke er mødt op.Aflysning

Turneringer bliver kun gennemført hvis der er minimum 20 deltagere. Evt. aflysning bliver offentliggjort på hjemmesiden og i klubhuset kort efter tilmeldingsfristens udløb.Startliste

Turneringsledelsen fastsætter sammensætningen af hold og tildeler starttider og startsteder. Startlisten offentliggøres på Golfbox og hænges op i klubhuset dagen før turneringen. Spillere der er tilmeldt mail service på Golfbox får tilsendt besked om starttid og startsted.Handicap

Normalt spilles alle turneringer med fuldt handicap, men kan dog afviges i enkelte turneringer. Afvigelser vil fremgå af turneringsbetingelserne.Scorekort

Straks efter runden skal du aflevere dit scorekort til komiteen i korrekt underskrevet stand og alle scores skal være omregnet til stablefordpoint, hvis ikke andet er anført.Præmieuddeling

Præmieuddeling finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning i samarbejde med sponsor for turneringen.

Hvis præmievinder ikke er til stede under uddelingen går præmien videre til næste i rækken. Dette gælder dog ikke for eventuelle præmier for tættest flaget og længste drive. Komiteen kan dog afvige fra reglen hvis særlige grunde taler for at præmievinder ikke kan være til stede.Diverse

Caddie må ikke anvendes, bortset fra klubmesterskaberne.

Der må benyttes udstyr der alene måler afstand

Der må ikke benyttes persontransporterende vogne uden særskilt tilladelse

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i turneringsprogrammet i løbet af året.


Særlige turneringsbetingelser udsendes i forbindelse med de enkelte turneringer.