Klubmestre

Klubmesterskaber 2019

Klubmester i slagspil 2019

Mark Bowers med Henning R Jensen som runner-up

Klubmester i Slagspil spil 2019 EdelBengtsson med Conny K S Pedersen som runner-up

Årgangsmestre 2019

Klubmester Hulspil 2019

Edel Bengtsson med Bodil Madsen som runner-up

Klubmester Hulspil 2019

Mark Bowers med

Henning R Jensen

som runner-up