Tollundmændene

Tollundvej 3

8600 Silkeborg

Mail: info@tollundgaardgolf.dk


HERREKLUBBEN -TOLLUNDMÆNDENE 
I TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

                                                                         
2020


Vi er en flok mænd, der mødes, hver torsdag, sidst på eftermiddagen, for at dyrke vores fælles interesse, nemlig golfspillet. Det primære er golfspillet. Men vores formål, er samtidig, at kombinere, ”vores” sport, med social, og kammeratlig fællesskab, både før, under og efter runden, samt at øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere at skabe et forum, hvor nye golfere, der har opnået handicap index 36 og derunder - kan komme videre, under kvalificerede forhold, og spille en ugentlig, tællende/regulerende match.

HUSK PÅ: Succes, er evnen til at gå fra den ene fiasko, til den anden, uden at miste sin entusiasme. (citat)

                                                                                                                       

1. Betingelser for medlemskab:

 

Du skal være aktivt medlem af TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

Du skal være mand, og fyldt minimum 18 år.

Dit golf handicap, må max være 36

Du har læst herreklubbens regelsæt, og indvilger i at følge vores regler og etikette.

Årets gældende kontingent til herreklubben, skal være betalt.

Bemærk! Alt kontingent går tilbage til medlemmerne, i form af præmier, og tilskud til arrangementer. Vi opbygger ikke en pengetank. Men forbeholder os ret, til at have en fornuftig kasse beholdning, til div. uforudsete udgifter.

BEMÆRK! Herreklubbens maximale antal medlemmer er = 72

2. INDMELDELSE: (”gamle” medlemmer)

De som var medlem, af Tollundmændene, ved foregåendes sæson afslutning, vil stadig være registreret, og have 1. ret til medlemskab i den nye sæson.
For at bevare dit medlemskab i 2020 skal du senest, torsdag d. 5/3-2020 indbetale, kontingent for hele 2020 = 385,00 kr.

3. BETALING AF KONTINGENT 2020

Indbetal 385,00 kr. til konto 2380-7558 390 136 eller på mobil Pay 3053 3608              
Husk at oplyse dit DGU-medlems nr. på indbetalingen.

Hvis vi ikke har modtaget din indbetaling, dagen efter sidste indbetalings dato. Betragtes det som en udmelding, og du slettes som medlem. Vil du senere være medlem i klubben igen, skal du tilmelde dig på vores venteliste til herreklubben.

4. INDMELDELSE: (nye medlemmer)

Hvis du ønsker at blive medlem af herreklubben, skal du tilmelde dig vores venteliste. Du logger ind på Golfbox, --– > under klubturneringer (januar 2020) her  finder du en turnering som hedder, ”VENTELISTE TIL MEDLEMSKAB AF TOLLUNDMÆNDENE > her tilmelder du dig, på samme måde, som til en normal turnering.
Når Herreklubben har en plads ledig, vil du automatisk blive kontaktet, og få tilbudt medlemskab, + div oplysninger om betaling mm.

Bemærk, som venteliste medlem, vil du blive tilbudt at deltage, på nogle af herreklubbens arrangementer, f. eks. udebaneture, dog med fuld egen betaling.

5. DELTAG SOM GÆSTESPILLER

Der er mulighed for at deltage, som gæstespiller, om torsdagen, hvis der er mindre end 56 tilmeldte, den pågældende spilledag.( Medlemmer har altid 1. prioritet.)

Du må ikke tilmelde dig turneringen på golfbox, send i stedet SMS- til 3053 3608 og skriv gæst + dit DGU nr. SMS sendes senest kl. 13.30 på spille dagen.

Hvis der er en ledig plads, bliver du manuelt, tilføjet startlisten, og senest kl. 15:30 på dagen, du vil modtage en startliste, med starttid og starthul.

Du printer selv dit scorekort ud, og betaler 30 kr. til aftenens tovholder, inden start. Du spiller således med om denne aftens præmier, og bliver handicap reguleret.

6. Hvad får du for dit kontingent

Du får 1. ret til at deltage i herreklubbens torsdags matcher, ca. 20-24 gange årligt.

Hver turnerings aften er der præmier til de 3 bedste score

Du får adgang til deltagelse i forårs afslutning, med spisning, maden er gratis.

Du får adgang til deltagelse i efterårs afslutning, med spisning, maden er gratis.

Hvis du laver HOLE IN ONE på en match aften, får du udbetalt 300,00 kr. kontant.

Du har ret til at deltage på herreklubbens UDEBANE-ture, normalt 2 om året.

Du får rabat, på deltagelse, i vores side løbende WILA matchplay hulspils turnering.

Du kan vinde et kontingent frit år, til herreklubben.

Du får mulighed for deltagelse i vores SUPER 6 turnering

Du får mulighed for deltagelse i KØNNENES KAMP

Du får mulighed for deltagelse i TOLLUNDMÆNDENES TOUR (rangliste turnering)

Du får mulighed for deltagelse i WILA Challenger

Der forsøges løbende med nye konkurrencer, og turneringer, hvor du som medlem har 1. prioritet til deltagelse.

7. Hvordan foregår det hele? Tid/sted:

Torsdage mødetid ca. kl. 16.15 (spille datoer se, sidst i denne info, eller under turneringer i golfbox) Tilmelding, til matcherne, foregår på golfbox, (Turnering -> Tollundmændene 1-> 9)

Seneste tilmeldingsfrist på golfbox er kl. 12.00 på spilledagen. Du vil herefter senest kl. 15:30 modtage mail fra golfbox, med startliste, start hul og start tid.

Du skal komme i så god tid, at du selv kan nå at printe dit scorekort ud.
Alle deltagere skal stå klar på deres teesteder kl. 16:30, også dem som evt. har fået en start tid kl. 16:40, du skal regne med minimum 10 minutter for at nå ud på hullerne som er længst væk.

 

8. TURNERINGER

Vi spiller 2 løbende turneringsrunder, en i forsommeren, og efter en pause i juli måned, en ny runde i sensommeren. Begge turneringer, afsluttes, med fælles samvær, spisning, og præmie overrækkelse. Der er præmie til 1-2-3 pladsen, samt overrækkelse af, Tollundmændenes vandrepokal.  Der vil normalt være, præmier, til vinderne af andre indlagte konkurrencer, som f.eks. nærmest flaget mm.

Begge turneringer giver vinderen adgang til Tollundgaards Master turnering.

Vi spiller samtidig, om en, samlet vinder, over hele sæsonen.  
Præmien er et gratis medlemskab, af Tollundmændene i næste sæson

Vi spiller normalt, hullerne 1-9 stableford med fuldt handicap. Bag 9, 18 hullers runder og andre spilformer, kan forekomme, dette vil fremgå, ved tilmeldingen, på GOLFBOX.

Der spilles 9-12? Runder, hvoraf kun de 8 bedste resultater er tællende. Således har du mulighed for at udeblive X antal gange, og stadig have en chance i turneringen. Ved point lighed, er det laveste handicap som vinder, er handicappet også ens, afgøres det ved lodtrækning.

I konkurrencen, om årets Tollundmand, er det bedste samlede score, ud af alle årets resultater. Ved point lighed, trækkes der lod.

Hver spilleaften, vil der som minimum være præmie til 1. og 2. pladsen. En god flaske vin. Special øl. Golfbolde mm. Hvis vinderen ikke er til stede, ved præmieuddelingen, går præmien til nr. 2 osv.  Ved point lighed på dagens runde, er det laveste handicap som er vinder, er der stadig lighed, er der lodtrækning.

9. NÆRMEST FLAGET

I alle runderne er der en nærmest flaget konkurrence, på hul 6, efter nedenstående regler.

NÆRMEST FLAGET PÅ HUL 6 = Par 3 hul

Der spilles nærmest flaget/hullet på dette hul. For at vinde en præmie, skal dit 1. slag fra teested, være på green, og inden for 1 flaglængde, fra hullet. Der måles fra nærmeste hulkant. Hvis dette skulle lykkes for dig, skal din makker/markør, skrive et tydeligt F1 med cirkel omkring, på dit scorekort.


10. VI SKAL VÆRNE OM DET SOCIALE

Vi opfordrer til, at man så vidt mulig, bliver, og deltager i det sociale, indtil alle er kommet ind, og aftenens vindere er fundet, og præmier uddelt. For at undgå kliké dannelse, ser vi gerne, man sidder sammen, hold vis, dette er dog ikke altid muligt, på grund af ulige borde/stole pladser.

 

11. HANDICAP REGULERING

HUSK: Det er dit eget ansvar, at sikre dig dit scorekort er afleveret efter runden, og dit handicap er ajour, når du går på banen.

Alle runder er tællende, du vil blive handicap reguleret, (både op og ned) hver gang du har deltaget, dog med det forbehold, at dit handicap er over 11,4 Spillere med lavere handicap, kan kun reguleres på 18 hullers runder. Grundet tidsmangel, kan du opleve, at din regulering, først bliver indtastet på golfbox fredag/lørdag. Du må aldrig selv indtaste disse score.

12. MULIGHED FOR AT SPILLE PÅ ET ANDET TIDSPUNKT

Der er, mulighed for, at gå runden, på et andet tidspunkt, på spilledagen. Dette kræver dog, at din markør også er medlem af Tollundmændene. Hvis denne mulighed benyttes, må i ikke tilmelde jer på golfbox. Send i stedet sms til 30533608, og oplys runde tidspunkt, og medlems numre. Score kort afleveres, underskrevet i receptionen. Bemærk, ved denne form, tæller resultatet kun til den løbende konkurrence. Et godt resultat i f.eks. nærmest flaget, gælder ikke. Hole in One, ”forsikringen” gælder heller ikke.

 Vi opfordrer til, i videst mulig omfang, at deltage i fællesskabet, og kun benytte jer af denne mulighed, i nødstilfælde.

13. HULSPILS-TURNERING.

Herreklubben har tilknyttet en særskilt hulspils-turnering, (WILA match play) Når du er medlem af herreklubben, får du rabat på kontingentet til denne. Se på golfklubbens hjemmeside under, Herreklubben –> Hulspils-turneringen. Her kan du, læse nærmere, om regler/deltagelse, og betaling.

14. Nye tiltag i herreklubben 2020

Preben og Henning, har brugt noget af vinteren, til at lave en ny turnering, som er en overbygning, til årets løbende turneringer.

Vi kalder den TOLLUNDMÆNDENES TOUR, Dette sker for at gøre det endnu mere attraktivt, at deltage, i alle vores forskellige turneringer. Det er en form for, rangliste turnering, hvor man optjener point, ved deltagelse og ved gode placeringer, Der optjenes point, i vores sædvanlige forår/efterårs turneringer + udebane turene + Wila matchplay (hulspil) + 2 x Wila Challenge (slagspil)+ Super 6.

Pointene tildeles efter en forud bestemt tabel. Tabellen offentliggøres inden sæson start

Der spilles en afsluttende finale, mellem de 16 højest placeringer på ranglisten. Der er fundet gode sponsorer, og der er lagt op til gode præmier, som bestemt, bliver værd at gå efter.

Der kommer mere INFO, om dette senere.

BEMÆRK, alt dette ændrer intet, på vores løbende turnering, den kan spilles ganske som sædvanlig, hvis det kniber med tid, til at deltage i alt det andet.

 

 15. SPØRGSMÅLS TURNERING

Claus Folden, har også bidraget, med en ny, lille konkurrence i turneringen. Ved præmie uddeling, om torsdagen, vil alle, modtage en ”svar seddel” med 3 svar muligheder. Der vil blive stillet et, ”dagens” spørgsmål. Det vil for det meste, være et golf relateret spørgsmål. Sæt kryds ud for det svar, som du mener, er det rigtige, og husk at notere dit navn og nr. Sedlerne indsamles og gemmes, svaret offentligøres senere. Samlet vinder, bliver fundet, på vores afslutnings aftener.

Hvis vi snupper nogen i at bruge internettet til hjælp, vil de øjeblikkelig blive disket.

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. DIVERSE SPILLEDATOER SOM ER FASTLAGT FOR 2020

Vi tror, det er sådan året, kommer til at se ud, Skulle der komme ændringer, vil i selvfølgelig få besked.

VIGTIGE DATOER, SÆSON 2020:

Sæsonstart torsdag d. 2/4 2020 kl. 16.15 (hvis banen er sommeråbnet)

Spilledage: 16/4+23/4+30/4+7/5+14/5+28/5+4/6+11/6+18/6+25/6 = 10 gange

Forårs afslutning med spisning og præmie uddeling, bliver torsdag 3/7-2020

  1. UDEBANEBESØG 2020: Bliver lørdag d. 6/6 -2020
  2. UDEBANEBESØG 2020: Bliver lørdag d.12/9-2020

Klokkeslæt, tilmelding, og navn på hvilken bane, bliver annonceret senere, men reserver datoerne, allerede nu, så du kan komme med. Bemærk disse ture er normalt, med fuld egenbetaling. Vi kan varmt anbefale, at tage med på disse ture, det plejer, at være rigtig hyggeligt.

WILA 1. CHALLENGE bliver søndag d. 17/5

WILA 2. CHALLENGE bliver søndag d. 22/8

KØNNENES KAMP bliver fredag d. 26/6 kl. 16:30

SUPER 6 TURNERING bliver lørdag d. 1-8-2020 hele dagen

Start efterårs turnering torsdag d. 6/8-2020 kl. 16.15

Spilledage: 6/8+13/8+20/8+27/8+3/9+10/9+17/9+24/9+1/10 = 9 gange

FINALEN KOSANGAS TOUR (tollundmændenes tour) bliver lørdag d. 3/10

Efterårs afslutning med spisning og præmie uddeling bliver torsdag d. 8/10 kl.16.00. tag fri fra job lidt før, denne aften, da mødetid bliver ca. kl. 15.30 

 

 

Vel mødt til en ny, spændende sæson.
Med Venlig Golf Hilsen.
Kurt Høgh                       tovholder                                         tlf. 22 93 95 22

Preben Visgaard             tovholder + Wila hulspil                    tlf. 81 75 06 14

Claus Folden                   tovholder                                        tlf. 61 78 41 85

Henning R. Jensen         tovholder + hulspil                         tlf. 20 43 20 22

Martin Hansen                tovholder + kasserer                       tlf. 30 53 36 08

Er du i tvivl, omkring medlemskab, kontakt på mail: mhbedstefar@live.dk

Eller send SMS på 3053 3608, og jeg ringer dig op.
Martin Hansen