Lokale regler

Lokale regler for Tollundgaard Golfklub. Revideret pr. 1. januar 2019


Lokale regler for Tollundgaard Golfklub.

Midlertidige lokale regler er opslået i klubhuset ved siden af touch skærmen.

Husk at lukke igennem, rette nedslagsmærker op, lægge turfs på plads og rive i bunkers.


Banemarkeringer:

Mål på banen – Runde plader i midten af fairway angiver længden til forkant green.

Blå: 50 meter, Rød: 100 meter, Gul: 150 meter, Hvid: 200 meter.


RØDE pæle: Strafområde

RØDE pæle med grøn top: Strafområde med spilleforbud.

BLÅ pæle: Areal under reparation,

BLÅ pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud.


Plader ved fairway samt træer med støttepæl(e) og/eller net behandles som ikke - flytbare forhindringer -  hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1

Alle røde afstandsmarkeringer placeret i roughen langs fairway, er flytbare forhindringer. (Placeret i rør.)


Alle stier med grus- eller asfaltbelægning er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

Øvrige stier er integrerede dele af banen.


Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også

tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.


Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4/13 (søen), må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 muligheder i Regel 17.1d.

Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:

● findes i strafområdet – så kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold

● ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.


TABT BOLD

Hvis en bold er tabt i det generelle område tager der lempelse efter Lokalregel E5, med 2 strafslag.

Se særskilt opslag.

Lokalregel gældende for greenbunkeren på hul 7/16.

Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af regnvand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

Overtrædelse af lokalregel (generel straf): Hulspil: Tabt hul, Slagspil: To straffeslag