Klubmestre

Klubmesterskaber 2017

Klubmester Hulspil 2017

Theis Kristensen med

Poul S Hansen

som runner-up

Klubmester Hulspil 2017

Conny KS Pedersen med Mette Aarup som runner-up

Årgangsmestre 2017

Klubmester i slagspil 2017

Theis Kristensen med Poul S Hansen som runner-up

Klubmester i Slagspil spil 2017

Edel Bengtsson med Conny KS Pedersen som runner-up