Klubmestre

Klubmesterskaber

Årgangsmestre 2017

Klubmester i slagspil 2017

Theis Kristensen med Poul S Hansen som runner-up

Klubmester i Slagspil spil 2017

Edel Bengtsson med Conny KS Pedersen som runner-up