Lokale regler

24. september 2018

 

For at skåne banen de steder hvor græsset ikke er reetableret efter sommerens tørke, har vi indført en midlertidig lokal regel.

 

Når din bold på noget tætklippet areral, through the green, kommer til at ligge på et af de steder, hvor græsset endnu ikke er kommet i vækst, må du, uden straf, markere din bold og placere den inden for een køllelængde, dog ikke nærmere flaget.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Barslund

 

formand

Lokale regler for Tollundgaard Golfklub.

 

Midlertidige lokale regler er opslået i klubhuset ved siden af touch skærmen.

 

Husk at lukke igennem, rette nedslagsmærker op, lægge turfs på plads og rive i bunkers.

 

Banemarkeringer:

Mål på banen – Runde plader i midten af fairway angiver længden til forkant green.

Blå: 50 meter, Rød: 100 meter, Gul: 150 meter, Hvid: 200 meter.

 

HVIDE pæle: Out of Bound, GULE pæle: Vand hazard, RØDE pæle: Parallel vandhazard, BLÅ pæle: Areal under reparation, BLÅ pæle m/SORT top: Areal under reparation med spilleforbud.

 

Lokale regler:

"Bold på green flyttet uforsætligt. " Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

 

Træer med støttepæl(e) og/eller net betragtes som ikke flytbare forhindringer - Lempelse regel 24-2.

Alle gule, røde og blå pæle, og plader ved fairway - Lempelse regel 24-2.

Afstandsmarkeringer placeret i roughen langs fairway, er flytbare forhindringer. (Placeret i rør.)

Træbroen ved hul 9 - Lempelse regel 24-2.

Alle stier med grus- eller asfaltbelægning er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b. Øvrige stier er integrerende dele af banen.

Sten i bunkers er flytbare forhindringer - Lempelse efter regel 24-1. Træflis er løse naturgenstande.

 

En multi-funktionel enhed, såsom en Iphone eller PDA, må anvendes som en afstandsmåler, men den må ikke bruges til at bestemme eller måle andre forhold.

Overtrædelse af denne lokalregel: diskvalifikation, note til regel 14-3

 

Overtrædelse af en lokal regel: Hulspil: Tabt hul, Slagspil: To straffeslag

 

Lokalregel gældende for hul 4 og 13:

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i vandhazarden (søen), spilles en provisorisk bold (regel 26-1).

Findes den oprindelige bold udenfor vandhazarden, skal spilleren forsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller forsætte med bolden, der blev spillet provisorisk efter. regel 26-1.

Hvis der er tvivl om hvorvidt en bold er slået Out of Bounds, skal der straks slås en provisorisk bold regel 27-1.