Tollundmændene

Tollundvej 3

8600 Silkeborg

Mail: info@tollundgaardgolf.dk


HERREKLUBBEN -TOLLUNDMÆNDENE

I TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

2019

Vi er en flok mænd, der mødes, hver torsdag, sidst på eftermiddagen, for at

dyrke vores fælles interesse, nemlig golfspillet. Det primære er golfspillet. Men vores formål, er samtidig, at kombinere, ”vores” sport, med social, og

kammeratlig fællesskab, både før, under og efter runden, samt at øge den

enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere at skabe et forum,

hvor nye golfere, der har opnået handicap index 36 og derunder - kan komme

videre, under kvalificerede forhold, og spille en ugentlig, tællende/regulerende

match.

HUSK PÅ: Succes, er evnen til at gå fra den ene fiasko, til den

anden, uden at miste sin entusiasme. (citat)

Betingelser for at være medlem, af denne klub, er følgende:

Du skal være fyldt 18 år, og være medlem af

TOLLUNDGAARD GOLFKLUB.

Dit golf handicap må max være på 36.

Det gældende kontingent, til herreklubben, skal være indbetalt, inden det

gældende års, sidste betalings frist.

Du har læst, hele dette følgende, regelsæt, og indvilger i, at følge herreklubbens etikette og regler.

Herreklubbens maximale antal medlemmer er i 2019 = total 72


INDMELDELSE:

De som var medlem, af Tollundmændene, ved foregåendes sæson afslutning, vil stadig være registreret, som medlem i den nye sæson. For disse ”gamle”

medlemmer, vil der være en senest, betalingsfrist, af nyt kontingent.

Det er derfor meget vigtigt, du husker at indbetale til tiden, hvis du stadig ønsker at være, medlem i den nye sæson.

Indbetal 385,00 kr. til konto 9266-7558 390 136 eller mobil pay 3053 3608

Husk at oplyse dit medlems nr. på indbetalingen.

SENESTE INDBETALINGS FRIST I 2019 for ”GAMLE” medlemmer,

er mandag d. 11/3-2019 kl 12:00

Hvis vi ikke har modtaget din indbetaling, dagen efter sidste indbetalings dato.

Betragtes det som en udmelding, og du slettes som medlem. Vil du senere være med i klubben igen, skal du tilmelde dig på vores venteliste til herreklubben.


INDMELDELSE SOM NYT MEDLEM:

Hvis du ønsker at blive medlem af herreklubben, skal du tilmelde dig vores

venteliste. Du logger ind på Golfbox, --– > under marts måned det pågældende år, -> her finder du en turnering som hedder, ”VENTELISTE TIL MEDLEMSKAB AF TOLLUNDMÆNDENE > her tilmelder du dig, på samme måde, som du normalt, tilmelder dig en turnering. Når der bliver en plads ledig, vil du automatisk blive kontaktet, og få tilbudt medlemskab, + div oplysninger om betaling mm.

Bemærk, som venteliste medlem, vil du blive tilbudt at deltage, på nogle af

herreklubbens arrangementer, f. eks. udebaneture, dog med fuld egen betaling.

For dit kontingent, opnår du, blandt andet. Retten til, at deltage i alle runderne, ca. 20-25 gange om året. Du spiller med om div. præmier. Du vil modtage et kontant beløb, på 300 kr. hvis du skulle være så dygtig/heldig at lave HOLE IN ONE, på en match aften. Vi afholder 2 afslutninger, en forår og en efterår, med efterfølgende spisning, herreklubben betaler normalt, maden. Du får mulighed for deltagelse, på herreklubbens udebaneture. Ud over dette, opnår du som medlem af herreklubben, rabat, på kontingentet til vores sideløbende hulspils turneringen.

Alt kontingent går tilbage til medlemmerne, i form af præmier, og tilskud til

arrangementer. Vi opbygger ikke en pengetank. Men vi forbeholder os ret, til at have en fornuftig kasse beholdning, til div. uforudsete udgifter.


Hvordan foregår det hele?

Vi spiller 2 turneringsrunder, en i forsommeren, og efter en pause i juli måned, en ny runde i sensommeren. Begge turneringer, afsluttes, med fælles samvær, spisning, og præmie overrækkelse. Der er præmie til 1-2-3 pladsen, samt overrækkelse af, Tollundmændenes vandrepokal. Der vil normalt være, præmier, til vinderne af andre indlagte konkurrencer, som f.eks. nærmest flaget mm.

Begge turneringer giver vinderen adgang til Tollundgaards Master turnering.

Vi spiller samtidig, om en, samlet vinder.

Du skal komme i så god tid, at du selv kan nå at printe dit scorekort ud. Alle

deltagere skal stå klar på deres teesteder kl. 16:30, også dem som evt. har fået en start tid kl. 16:40, du skal minimum regne med ca. 10 minutter ud til hullerne længst væk.

Vi spiller normalt, hullerne 1-9 stableford med fuldt handicap. Bag 9, 18 hullers runder og andre spilformer, kan forekomme, dette vil fremgå, ved tilmeldingen, på GOLFBOX.

Der spilles X antal runder? hvoraf kun de 8 bedste resultater er tællende. Således har man mulighed for at udeblive X antal gange, og stadig have en præmie chance i turneringen. Ved point lighed, er det laveste handicap som vinder, er handicappet også ens, trækkes der lod. (evt. omspil på hul 9)

I konkurrencen, om årets Tollundmand, er det bedste samlede score, ud af de alle resultater. Ved point lighed, trækkes der lod.

Hver spilleaften, vil der som minimum være præmie til 1. og 2. pladsen. En god flaske vin. Special øl. Golfbolde mm. Hvis vinderen ikke er til stede, ved

præmieuddelingen, går præmien til nr. 2 osv. Ved point lighed på dagens runde, er det laveste handicap som er vinder, er der stadig lighed, er der lodtrækning.

Vi opfordrer til, at man så vidt mulig, bliver, indtil alle er kommet ind, og aftenens vinder er fundet.


VIGTIG INFORMATION: Alle runder er tællende, du vil derfor blive handicap

reguleret, (både op og ned) hver gang du har deltaget, dog med det forbehold, at det kun gælder, spillere, med et handicap som er mindst 11,4. Dette skyldes at spillere, med et handicap lavere end 11,4 kun kan reguleres, på 18 huller, og vi spiller jo normalt kun 9 huller.

På grund af tidsmangel, vil du nogle gange opleve, at din regulering, først bliver indtastet på golfbox fredag/lørdag.

Du må ikke selv indtaste disse score. Du vil normalt, blive reguleret, på

udebaneturene, (her kan alle reguleres)

HUSK: Det er dit eget ansvar, at sikre dig dit scorekort er afleveret efter runden, og dit handicap er ajour, når du går på banen.


I alle runderne er der en konkurrence, om nærmest flaget, efter nedenstående

regler.

NÆRMEST FLAGET PULJE-SPIL PÅ HUL 6 = Par 3 hul

Der spilles nærmest flaget/hullet på dette hul.

For at vinde eller få del i puljen, skal dit 1. slag fra teested, være på green, og inden for 1 flaglængde, fra hullet. Der måles fra nærmeste hulkant.

Din markør noterer, tydeligt F1 med cirkel om, ud for hul 6, på dit scorekort.

På hullet er der en voksende variabel, præmiepulje. Puljen er altid minimum 40 kr.

Er der flere vindere, samme aften, skal beløbet deles ligeligt, mellem disse. Man har lov til at give sin gevinst videre (lade den blive i puljen)

Hvis ingen vinder puljen, forhøjes den med 40 kr. og går videre til næste torsdag.

Du skal personlig være til stede, ved præmie overrækkelsen, ellers går puljen videre til næste spillerunde.

Eks: Der er ingen, som har været under 1 flaglængde, på de 3 første spillerunder.

Puljen vil så være på 40 + 3 x 40 = 160 kr. Hvis du denne aften(4. spillerunde) har et slag inden for 1 flaglængde, får du udbetalt 160 kr. Hvis der skulle være 2 vindere, skal de 160 kr. deles ligeligt = med 80 kr. til hver. Puljen starter herefter på 40 kr. igen.

Puljen som evt. står tilbage, ved sidste spillerunde forårs og sidste runde efterårs, går i klubbens kasse.

Der er, mulighed for, at gå runden, på et andet tidspunkt, om torsdagen, dette

kræver dog, at din markør også er medlem af Tollundmændene. I må ikke tilmelde jer på golfbox, hvis i bruger denne mulighed. Send sms til 30533608, og oplys runde tidspunkt, og medlems numre. Score kort afleveres, underskrevet i receptionen. Ved denne form, er kun resultatet af den løbende konkurrence tællende. Et godt resultat i f.eks. nærmest flaget, medregnes derfor ikke. Hole in One, ”forsikringen” gælder heller ikke. Vi opfordrer til, i videst mulig omfang, at deltage i fællesskabet, og kun benytte jer af denne mulighed, i nødstilfælde.

Der er mulighed for at deltage, som gæst. Dog betinget af, der er plads, den

pågældende aften, Herreklubbens medlemmer har altid 1. prioritet.

Du går ind på turneringen, torsdag efter kl. 12:00 (når tilmelding er lukket) Hvis der er under 72 tilmeldte, kan du sende sms til 30533608 senest kl. 14:00, skriv gæst + medlems nr. Du vil så manuelt blive tilføjet på startlisten. Der betales 30 kr. kontant, til kasseren, eller aftenens tovholder, inden runden starter. Du spiller således med om den aktuelle, aftens præmier, og hul 6 puljen.


HULSPILS-TURNERING.

Herreklubben har tilknyttet en særskilt hulspils-turnering, (WILA match play) Når du er medlem af herreklubben, får du rabat på kontingentet til denne. Se på golfklubbens hjemmeside under, Herreklubben –> Hulspils-turneringen. Her kan du,

læse nærmere, om regler/deltagelse, og betaling.


VIGTIGE DATOER:

Sæsonstart torsdag d. 4/4 2019 kl. 16.15 (hvis banen er sommeråbnet)

Spilledage: 4/4+11/4+25/4+2/5+9/5+16/5+23/5+6/6+13/6+20/6 = 10 gange

Afslutning forår med spisning = 27/6

UDEBANEBESØG 2019: Bliver lørdag d. 27-4

Klokkeslæt, tilmelding, og navn på hvilken bane, bliver annonceret senere, men reserver datoerne, allerede nu, så du kan komme med. Bemærk disse ture er normalt, med fuld egenbetaling. Vi kan varmt anbefale, at tage med på disse ture, det plejer, at være rigtig hyggeligt.


SUPER 6 TURNERING bliver lørdag d. 3-8-2019 hele dagen


Opstart efterår torsdag d. 8/8-2018 kl. 16,15

Spilledage: 8/8+9/8+15/8+22/8+29/8+5/9+12/9+19/9+26/9+3/10 = 10 gange

Afslutning efterår med spisning: Torsdag d. 10/10 kl. 16.00. tag fri fra job lidt før, denne aften, da mødetid denne dag bliver ca. kl. 15.30


Vel mødt til en ny, spændende sæson.


Med Venlig Hilsen

Kurt Høgh – tovholder tlf. 22 93 95 22

Martin Hansen - tovholder og kasserer tlf. 30 53 36 08

Preben Visgaard – tovholder + hulspil tlf. 81 75 06 14

Henrik Bendsen – tovholder tlf. 25 66 58 01

Henning R. Jensen – tovholder + hulspil tlf. 20 43 20 22


Er du i tvivl, omkring medlemskab, kontakt Martin på mail: mhbedstefar@live.dk