Tollundmændene

HERREKLUBBEN -TOLLUNDMÆNDENE

I TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

2018

•Vi er en flok mænd, der mødes, hver torsdag, sidst på eftermiddagen, for at dyrke vores fælles interesse, nemlig golfspillet. Det primære er golfspillet. Men vores formål, er samtidig, at kombinere, ”vores” sport, med social, og kammeratlig fællesskab, både før, under og efter runden, samt at øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere at skabe et forum, hvor nye golfere, der har opnået handicap index 36 og derunder - kan komme videre, under kvalificerede forhold, og spille en ugentlig, tællende/regulerende match.

 

Citat af Winston Churchill, (som sagtens, kunne være skrevet til golfspillere )

 

Succes, er evnen til at gå fra den ene fiasko, til den anden, uden at miste sin entusiasme.

 

 

•Betingelser for at blive medlem, af denne klub, er følgende:

Du skal være fyldt 18 år, og være medlem af TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

Dit golf handicap må max være på 36.

Det gældende kontingent, til herreklubben, skal være indbetalt inden spillestart.

Du har læst, hele dette følgende, regelsæt, og indvilger i, at følge herreklubbens etikette og regler.

 

•HULSPILS-TURNERING.

 

Herreklubben har tilknyttet en særskilt hulspils-turnering, (WILA match play)

Se på hjemmesiden under, Herreklubben –> Hulspils-turneringen. Her kan du, læse nærmere, om regler og deltagelse, i denne afdeling af herreklubben.

 

 

•For dit kontingent, opnår du, blandt andet. Retten til, at deltage i alle runderne, ca. 20-25 gange om året. Du spiller med om div. præmier. Du vil modtage et kontant beløb, på 300 kr. hvis du skulle være så dygtig/heldig at lave HOLE IN ONE, på en match aften. Vi afholder 2 afslutninger, en forår og en efterår, med efterfølgende spisning, herreklubben betaler normalt, maden. Du får mulighed for deltagelse, på herreklubbens udebaneture. Ud over dette, opnår du som medlem af herreklubben, rabat, på kontingentet til vores sideløbende hulspils turneringen.

TILMELDING

•De som var medlem, af Tollundmændene, ved foregåendes sæson afslutning, vil stadig være registreret, som medlem i den nye sæson. For disse ”gamle” medlemmer, vil der være en senest, betalingsfrist, af nyt kontingent. Det er derfor meget vigtigt, du husker at indbetale til tiden, hvis du stadig ønsker at være, medlem i den nye sæson.

 

•SENESTE INDBETALING I 2018 for ”GAMLE” medlemmer,

Er mandag d. 5 marts = 5/3- 2018

Indbetal 385 kr. til konto 9266-7558 390 136

 

•Hvis vi ikke har modtaget din indbetaling, dagen efter sidste indbetalings dato. Slettes du som medlem. Vil du senere være med i klubben igen, er du på lige fod, med alle andre, som ønsker at være medlem, af vores herreklub.

 

•TILMELDING SOM NYT MEDLEM:

 

•Der åbnes for tilmelding torsdag d. 8/3 2018 kl. 12.00

Du logger ind på Golfbox, -- > turneringer – > under marts måned 2018, -> finder du en turnering som hedder, Medlemskab af tollundmændene 2018, her tilmelder du dig, på samme måde, som du normalt, tilmelder dig en turnering.

•Efter din tilmelding på golfbox, overfører du det gældende kontingent til

KONTO NR. 9266-7558 390 136 Ved overførslen skal du oplyse dit

DGU- medlems nr. 173-?

 

•Kontingent 2018

 

1/1 sæson = 385 kr. Bemærk! Hvis du indbetaler for hele sæsonen, deltager du i konkurrencen, om at vinde, et gratis medlemskab, til herreklubben i sæson 2019

1/2 sæson = 250 kr.

Hvis din indbetaling, ikke er registreret senest 3 dage efter tilmelding, slettes du på golfbox, og du skal tilmelde dig på ny, hvis dette var en fejl.

•Vi har et max medlemstal, på 50 personer. Herefter oprettes, venteliste, efter ”først til mølle” princippet.

 

•Hvis du ønsker at være oprettet på ventelisten, er det meget vigtigt, du stadig tilmelder dig på golfbox. Du skal i dette tilfælde, selvfølgelig ikke indbetale noget, før du opnår, en plads i herreklubben.

 

• Alt kontingent, går tilbage, til medlemmerne, i form af præmier, og tilskud til arrangementer. Vi opbygger ikke en pengetank. Vi forsøger dog, at have en fornuftig kassebeholdning, til div. uforudsete udgifter.

 

 

• HVORDAN:

 

Vi spiller 2 turneringsrunder, en i forsommeren, og efter en pause i juli måned, en ny runde i sensommeren. Begge turneringer, afsluttes, med fælles samvær, spisning, og præmie overrækkelse. Der er præmie til 1-2-3 pladsen, samt overrækkelse af, Tollundmændenes vandrepokal. Der vil normalt være, præmier, til vinderne af andre indlagte konkurrencer, som f.eks. nærmest flaget mm.

Begge turneringer giver vinderen adgang til Tollundgaards Master turnering.

 

Vi spiller samtidig, om en, samlet vinder, over hele sæsonen. Præmien er et gratis medlemskab, af Tollundmændene i 2019

For at kunne deltage i dette, er det et krav, du har indbetalt helårs kontingent

2018 = 385 kr. ved indmeldelse.

 

Tid/sted:

Torsdage kl. 16.15 (spille datoer se, under turneringer i golfbox)

Tilmelding, til matcherne, foregår på golfbox, (Turnering ->

Tollundmændene 1-> 9)

 

•Seneste tilmeldingsfrist på golfbox er kl. 15.00 på spilledagen.

mødetid er senest kl. 16.15 Matchen starter senest kl. 16.30

Hvis du er, blevet forsinket, så send

SMS, til Martin tlf. 30 53 36 08 eller Preben tlf. 81 75 06 14

Vi vil så forsøge, at tilrettelægge hold start, lidt efter det.

 

•Du printer selv scorekortet ud, og afleverer det i ”startkassen”, senest 15 min før start. Hold inddeling foretages herefter, af tovholderen. Holdene bliver sat, fuldstændig vilkårlig, uden hensyn, til handicap mm. Du har ikke mulighed for, selv at vælge dine medspillere.

 

•GÆST: Der er mulighed for at deltage, som gæst. Dog betinget af, der er plads, den pågældende aften, Herreklubbens medlemmer har altid 1. prioritet. Du tilmelder dig på golfbox. Der betales 30 kr. kontant, til kasseren, eller aftenens tovholder, inden runden starter. Du spiller således med om den aktuelle, aftens præmier. Vil du være med ud over dette, skal du være medlem.

 

•Der er, mulighed for, at gå runden, på et andet tidspunkt, om torsdagen, dette kræver dog, at din markør, også er medlem af Tollundmændene. Score kort afleveres, underskrevet i receptionen. Ved denne form, er kun resultatet af den løbende konkurrence tællende. Et godt resultat i f.eks. nærmest flaget, medregnes derfor ikke. Hole in One, ”forsikringen” gælder heller ikke. Vi opfordrer til, i videst mulig omfang, at deltage i fællesskabet, og kun benytte jer af denne mulighed, i nødstilfælde.

 

 

•Vi spiller normalt, hullerne 1-9 stableford med fuldt handicap. Bag 9, 18 hullers runder og andre spilformer, kan forekomme, dette vil fremgå, ved tilmeldingen, på GOLFBOX.

 

•Der spilles X antal runder? hvoraf kun de 8 bedste resultater er tællende. Således har man mulighed for at udeblive X antal gange, og stadig have en præmie chance i turneringen.

 

•I konkurrencen, om hele sæsonens samlede vinder, er det bedste samlede score, ud af de 16 bedste resultater. ved point lighed, trækkes der lod.

 

•Hver spilleaften, vil der minimum være præmie til 1. pladsen. Normalt en god flaske vin. Hvis vinderen ikke er til stede, ved præmieuddelingen, går præmien til nr. 2 osv. Ved point lighed på dagens runde, er det laveste handicap som er vinder, er der stadig lighed, er der lodtrækning.

 

•Vi opfordrer til, at man så vidt mulig, bliver, indtil alle er kommet ind, og aftenens vinder er fundet.

 

•VIGTIG INFORMATION: Alle runder er tællende, du vil derfor blive handicap reguleret, (både op og ned) hver gang du har deltaget, dog med det forbehold, at det kun gælder, spillere, med et handicap som er mindst 11,4. Dette skyldes at spillere, med et handicap lavere end 11,4 kun kan reguleres, på 18 huller, og vi spiller jo normalt kun 9 huller.

 

•På grund af tidsmangel, vil du nogle gange opleve, at din regulering, først bliver indtastet på golfbox fredag/lørdag.

Du må ikke selv indtaste disse score. Du vil normalt, blive reguleret, på udebaneturene, (her kan alle reguleres)

 

•HUSK: Det er dit eget ansvar, at sikre dig dit scorekort er afleveret efter runden, og dit handicap er ajour, når du går på banen.

 

•I den løbende, turnering, er det, ved point lighed, laveste handicap som vinder, er handicappet også ens, trækkes der lod. (evt. omspil på hul 9)

 

•I alle runderne er der en løbende konkurrence, om nærmest flaget, på begge par 3 huller,(hul 2 og 6) Resultaterne sammenlægges til point efter nedenstående regler.

 

•Bolden skal være på green i første slag. Der måles, med hullets flagstang, fra hulkant til midt bold,

•På scorekort, ud for det aktuelle hul, noteres tydelig, F? med cirkel om.

•1 flaglængde = 10 point -> skriv F1

•2 flaglængde = 5 point -> skriv F2

•3 flaglængde = 3 point -> skriv F3

VIGTIGE DATOER:

Sæsonstart torsdag d. 12/4 2018 kl. 16.15 (hvis banen er sommeråbnet)

Spilledage: 12/4+19/4+26/4+3/5+17/5+24/5+31/5+7/6+14/6+21/6 = 10 gange

Afslutning forår med spisning = 28/6

UDEBANEBESØG 2018: Bliver lørdag d. 30-6 (opvarmning til riverboat)

Klokkeslæt, tilmelding, og navn på hvilken bane, bliver annonceret senere, men reserver datoerne, allerede nu, så du kan komme med. Bemærk disse ture er normalt, med fuld egenbetaling. Vi kan varmt anbefale, at tage med på disse ture, det plejer, at være rigtig hyggeligt.

Vi arbejder på et arrangement, lørdag d. 4/8- 2018 Det er stadig i støbeformen, men reserver denne dag til herreklubben, det kan godt gå hen og blive rigtig spændende.

Opstart efterår torsdag d. 2/8-2018 kl. 16,15

Spilledage: 2/8+9/8+16/8+23/8+30/8+6/9+13/9+20/9+27/9+4/10 = 10 gange

Afslutning efterår med spisning: Torsdag d. 11/10 kl. 16.00. tag fri fra job lidt før, denne aften, da mødetid denne dag bliver ca. kl. 15.30

Vel mødt til en ny, spændende sæson.

Med Venlig Hilsen

Kurt Høgh – tovholder tlf. 22 93 95 22

Martin Hansen - tovholder og kasserer tlf. 30 53 36 08

Preben Visgaard – tovholder tlf. 81 75 06 14

Henrik Bendsen – tovholder tlf. 25 66 58 01

Er du i tvivl, omkring medlemskab, kontakt Martin på mail: mhbedstefar@live.dk

 

Hulspilsturneringen, styres af:

Henning R. Jensen = tlf. 20 43 20 22 Preben Visgaard = tlf. 81 75 06 14