Tollundmændene

HERREKLUBBEN -TOLLUNDMÆNDENE

I TOLLUNDGAARD GOLFKLUB

 

2017

 

1. Vi er en flok mænd, der mødes, hver torsdag, sidst på eftermiddagen, for at dyrke vores fælles interesse, nemlig golfspillet. Det primære er golfspillet. Men vores formål, er samtidig, at kombinere, ”vores” sport, med social, og kammeratlig fællesskab, både før, under og efter runden, samt at øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere at skabe et forum, hvor nye golfere, der har opnået handicap index 36 og derunder - kan komme videre, under kvalificerede forhold, og spille en ugentlig, tællende/regulerende match.

 

2. Betingelser for at blive medlem, af denne klub, er følgende:

Du skal være fyldt 18 år, og være medlem af Tollundgaard golfklub.

Dit golf handicap må max være på 36.

Det gældende kontingent, til herreklubben, skal være indbetalt inden spillestart.

Du har læst, hele det følgende, regelsæt, og indvilger i, at følge herreklubbens etikette og regler.

 

3. Herudover, har herreklubben, tilknyttet en særskilt HULSPILS-TURNERING.

Se under Herreklubben – Hulspils-turneringen.

Her kan du, læse nærmere, om regler og deltagelse, i denne afdeling af herreklubben.

 

4. For dit kontingent, opnår du, blandt andet. Retten til, at spille med i alle runderne, ca. 20-25 gange om året. Du spiller med om div. præmier. Du vil modtage et kontant beløb, på 300 kr. hvis du skulle være så dygtig/heldig at lave HOLE IN ONE, på en match aften.

Vi afholder 2 afslutninger, en forår og en efterår, med efterfølgende spisning, herreklubben betaler normalt, maden. Du får mulighed for deltagelse, på herreklubbens udebaneture. Ud over dette, opnår du som medlem af herreklubben, rabat, på kontingent til vores sideløbende hulspils turneringen.

 

5. Vi har et max medlemstal, på 50 personer. Herefter oprettes venteliste, efter ”først til mølle” princippet.

Dog med det forbehold, at de som var medlem, ved den foregående sæsons afslutning, har første ret, til medlemskab i den nye sæson.

 

6. TILMELDING

 

7. De som var medlem, af Tollundmændene, ved foregåendes sæson afslutning, vil stadig være registreret, som medlem i den nye sæson. For disse ”gamle” medlemmer, vil der være en senest, betalingsfrist, af nyt kontingent.

Det er derfor meget vigtigt, du husker at indbetale til tiden, hvis du stadig ønsker at være, medlem i den nye sæson.

 

8. SENESTE INDBETALING I 2017 FOR ”gamle” MEDLEMMER ER:

Den 5 marts = 05-03-2017

 

9. Hvis vi ikke har modtaget din indbetaling, dagen efter sidste indbetalings dato. Slettes du som medlem. Herefter er du på lige fod, med alle andre, som ønsker at være medlem, af vores herreklub.

 

10. HVORDAN TILMELDER DU DIG SOM NYT MEDLEM:

 

Du logger ind på Golfbox, -- > turneringer – > Medlemskab af tollundmændene, her tilmelder du dig, nøjagtig på samme måde, som du normalt, tilmelder dig en turnering.

 

11. Efter registrering på golfbox, overfører du det gældende kontingent til

 

KONTO NR. 9266-7558 390 136 Ved overførslen oplyses dit DGU-medlems nr. 173-?

 

Kontingent 2017 = 375 kr. for hele sæsonen. Hvis du indbetaler for hele sæsonen, på en gang,

er du med i konkurrencen, om at vinde, et gratis medlemskab, til herreklubben i sæson 2018

 

1/2 sæson = 200 kr.

 

Hvis din indbetaling, ikke er registreret senest 3 dage efter tilmelding, slettes du på golfbox, og du skal tilmelde dig på ny, hvis du vil være medlem.

 

12. Når vi har nået, de 50 medlemmer, vil der blive oprettet venteliste, efter ”først til mølle” princippet.

 

Hvis du ønsker at være på venteliste, er det vigtigt, du stadig tilmelder dig på golfbox. Du skal i dette tilfælde, selvfølgelig ikke indbetale noget, før du opnår, en plads i herreklubben.

 

13. Alt kontingent, går tilbage, til medlemmerne, i form af præmier, og tilskud til arrangementer.

Vi opbygger ikke en pengetank. Vi forsøger dog, at have en fornuftig kassebeholdning, til div. uforudsete udgifter.

 

14. HVORDAN:

Vi spiller 2 turneringsrunder, en i forsommeren, og efter en pause i juli måned, en runde i sensommeren. Begge turneringer, afsluttes, med fælles samvær, spisning, og præmie overrækkelse. Der er præmie til 1-2-3 pladsen, samt overrækkelse af, Tollundmændenes vandrepokal. Der vil normalt være, præmier, til vinderne af andre indlagte konkurrencer, som f.eks. nærmest flaget mm.

 

Vi spiller samtidig, om en, samlet vinder, over hele sæsonen. Dette kræver dog du har indbetalt hele kontingentet, 375 kr. ved indmeldelse. Præmien er et gratis medlemskab, af Tollundmændene i 2018

 

15. Tid/sted: Torsdage kl. 16.15 (datoer se, turneringer i golfbox)

 

Tilmelding, til matcherne, foregår på golfbox, (Turnering -> Tollundmændene 1-> 9) seneste tilmeldingsfrist er kl. 15.00 på spilledagen.

 

Møde tid er senest kl. 16.15 Matchen starter senest kl. 16.30

Hvis du er, blevet forsinket, så send SMS, til Martin tlf. 30 53 36 08 eller Preben tlf. 81 75 06 14

 

Således, kan vi forsøge, at tilrettelægge, lidt efter det.

 

16. Du printer selv scorekortet ud, og afleverer det i ”startkassen”, senest 15 min før start. Hold inddeling foretages herefter, af tovholderen. Holdene bliver sat, fuldstændig vilkårlig, uden hensyn, til handicap mm. Du har ikke mulighed for, selv at vælge dine medspillere.

 

17. GÆST:

Der er mulighed for at deltage, som gæst .

Dog betinget af, der er plads, den pågældende aften, klubbens medlemmer har 1. prioritet.

Der betales 30 kr. kontant, til kasseren, eller aftenens tovholder.

Du spiller således med om den aktuelle, aftens præmier.

Vil du være med ud over dette, skal du være medlem.

 

18. Der er også, mulighed for, at gå runden, på et andet tidspunkt, om torsdagen, dette kræver dog, at din markør, også er medlem af Tollundmændene. Score kort afleveres, underskrevet i receptionen. Ved denne form, er kun resultatet af den løbende konkurrence tællende. Et godt resultat i f.eks. nærmest flaget, medregnes derfor ikke. Hole in One, ”forsikringen” gælder heller ikke. Vi opfordrer til, i videst mulig omfang, at deltage i fællesskabet, og kun benytte jer af denne mulighed, i nødstilfælde.

 

19. Vi spiller normalt, hullerne 1-9 stableford med fuldt handicap. Bag 9, 18 hullers runder og andre spilformer, kan forekomme, dette vil fremgå, ved tilmeldingen, på GOLFBOX.

 

20. Der spilles X antal runder? hvoraf kun de 8 bedste resultater er tællende. Således har man mulighed for at udeblive X antal gange, og stadig have en præmie chance i turneringen.

 

21. I konkurrencen, om hele sæsonens samlede vinder, er det bedste samlede score, ud af de 16 bedste resultater. ved point lighed, trækkes der lod.

 

22. Hver spilleaften, vil der minimum være præmie til 1. pladsen. Normalt en god flaske vin. Hvis vinderen ikke er til stede, ved præmieuddelingen, går præmien til nr. 2 osv. Ved point lighed på dagens runde, går vi efter bedste score på sværeste huller, efter banes handicapnøgle.

 

Vi opfordrer til, at man bliver, indtil alle er kommet ind, og aftenens vinder er udråbt.

 

23. VIGTIG INFORMATION: Alle runder er tællende, du vil derfor blive handicap reguleret, (både op og ned) hver gang du har deltaget, dog med det forbehold, at det kun gælder, spillere, med et handicap som er mindst 11,4. Dette skyldes at spillere, med et handicap lavere end 11,4 kun kan reguleres, på 18 huller, og vi spiller jo normalt kun 9 huller.

24. På grund af tidsmangel, vil du nogle gange opleve, at din regulering, først bliver indtastet på golfbox fredag/lørdag.

Du må ikke selv indtaste disse score.

 

Du vil normalt, også blive reguleret, på udebaneturene, (her kan alle reguleres)

 

25. HUSK: Det er dit eget ansvar, at sikre dig dit scorekort er afleveret efter runden, og dit handicap er ajour, når du går på banen.

 

26. I den løbende, turnering, er det, ved point lighed, laveste handicap som vinder, er handicappet også ens, trækkes der lod. (evt. omspil på hul 9)

 

27. I alle runderne er der en løbende konkurrence, om nærmest flaget, på begge par 3 huller,(hul 2 og 6) Resultaterne sammenlægges til point efter nedenstående regler.

 

28. Bolden skal være på green i første slag. Der måles, med hullets flagstang,

fra hulkant til midt bold,

 

På scorekort, ud for det aktuelle hul, noteres tydelig, ”KODEN” med cirkel om.

 

max 1 flaglængder = 10 point = kode F1

max 2 flaglængder = 5 point = kode F2

max 3 flaglængder = 3 point = kode F3

 

VIGTIGE DATOER:

 

UDEBANEBESØG 2017: Bliver lørdag d. 27-5 og Søndag d.3-9

Klokkeslæt, tilmelding, og navn på hvilke baner, bliver annonceret senere, men reserver datoerne, allerede nu, så du kan komme med. Bemærk disse ture er normalt, med fuld egenbetaling. Vi kan varmt anbefale, at tage med på disse ture, det plejer, at være rigtig hyggeligt.

 

AFLUTNING FORÅRS SÆSON 2017: torsdag d. 29-5 kl. 16.30

 

AFLUTNING EFTERÅRS SÆSON 2017: torsdag d. 12-10 kl. 16.00.

tag fri fra job lidt før, denne aften, da mødetid denne dag bliver kl. 15.30

 

Vel mødt til en ny, spændende sæson.

 

med Venlig Hilsen

 

Torben Nielsen – tovholder ................................................ tlf. 40 34 35 26

Martin Hansen - tovholder og kasserer ............................ tlf. 30 53 36 08

Preben Visgaard – tovholder og udebane koordinator.. tlf. 81 75 06 14

Henrik Bendsen – tovholder .............................................. tlf. 25 66 58 01

 

Er du i tvivl, omkring medlemskab, kontakt Martin på mail: mhbedstefar@live.dk

 

Hulspilsturneringen, styres af:

 

Henning R. Jensen = tlf. 20 43 20 22

Preben Visgaard = tlf. 81 75 06 14